những tác phẩm chạm khắc "tí hon"


[boredpanda]
Các nhà nghiên cứu 
đã đem những tác phẩm chạm khắc "tí hon"
bằng gỗ hoàng dương 500 tuổi 
đến phòng thí nghiệm để tìm hiểu bí mật của chúng...
Sử dụng micro-CT scan 
và phần mềm phân tích 3D nâng cao, 
các nhà nghiên cứu phát hiện ra 
các lớp bên trong không liền một khối, 
chúng được ráp lại với nhau..
máy móc thiết bị ngày nay đã có câu trả lời thú vị