Nghệ sĩ Hà Lan Thijme Termaat


Nghệ sĩ Hà Lan Thijme Termaat là một họa sĩ tuyệt vời, nhưng đôi khi là tuyệt vời là không đủ. Sự cạnh tranh trong thế giới nghệ thuật ngày nay là ác liệt nên Thijme quyết định tạo ra một timelapse để đứng ra khỏi đám đông. Ông đã trải qua 2,5 năm vẽ tranh và làm cho video này. Cuối cùng công việc khó khăn đã được đền đáp: video của mình đã đạt đến 28m nhìn ra khắp các trang web khác nhau.


*****************************
*************************************............/.